Thành viên có nhiều khách mời nhất

VÕ HOÀI THANHDeputy DirectorCTy TNHH DV Giao nhận Song Song
Thành viên trao nhiều cơ hội kinh doanh nhất

TRẦN QUỐC HỘIDirectorCTy CP TM & Du Lịch Miền Nam SOUTH TRAVEL
Thành viên có thanks note giá trị cao nhất

DƯƠNG QUỐC CƯỜNGDirectorCông Ty TNHH Mỹ Hảo

Nhà Tài trợ Win Win Show 8 - 12.2020

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
MARKETPLACE