(HNMO) – Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn, các cơ sở sản xuất công nghiệp trong cụm, yêu cầu triển khai hệ thống phần mềm khai báo, cập nhật thông tin phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Theo đó, giải pháp ATALINK hỗ trợ thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch tại các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp và các cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp.

Cụ thể, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK nghiên cứu, xây dựng giải pháp khai báo trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho phép người dùng (đơn vị quản lý, doanh nghiệp, người lao động) cung cấp và theo dõi các dữ liệu liên quan một cách hiệu quả và tiện lợi.

Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống để quản lý người lao động vì hệ thống cho phép người lao động khai báo y tế dễ dàng (qua mã QR); báo cáo được tổng hợp tự động cho doanh nghiệp; doanh nghiệp có thể cập nhật khai báo với cơ quan quản lý về các thông tin liên quan tới kiểm soát, phòng, chống dịch một cách nhanh chóng.

Cùng với đó, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các cụm công nghiệp có thể nắm bắt thông tin theo thời gian thực, truy vấn nhanh gọn nhờ hệ thống báo cáo tự động và trực tuyến liên hệ tới các doanh nghiệp trên hệ thống theo sự phân quyền của Sở Công Thương.

Link trang Tin tức báo Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1003100/trien-khai-phan-mem-khai-bao-cap-nhat-phong-chong-dich-tai-cum-cong-nghiep

Ông Nguyễn Quang Huy – COO Điều hành CTy TNHH Công nghệ ATALINK thuộc BNI Win Win Chapter:  https://winwinchapter.com/thanhvien/nguyen-quang-huy

Nhà Tài trợ Win Win Show 8 - 12.2020

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
MARKETPLACE