Sáng ngày 22/7/2015, Win Win Biz chapter đã tổ chức thành công Ngày hội kết nối kinh doanh mở (Business Open Day) lần thứ 3 của nhiệm kỳ 5.

Buổi họp đã chào đón hơn 30 khách mời là chủ các doanh nghiệp, kết nạp thành viên thứ 60, doanh thu trên 4 tỷ đồng.

 

Nhà Tài trợ Win Win Show 11 - 12.2023

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
MARKETPLACE